Nasza szkoła włączyła się w akcję Ministerstwa Edukacji Narodowej #SzkołaDoHymnu. Przedsięwzięcie to było kontynuacją ubiegłorocznej inicjatywy „Rekord dla Niepodległej”.
8 listopada wszyscy uczniowie wspólnie z nauczycielami  o godz. 11.11 zgromadzili się na sali gimnastycznej i odśpiewali 4 zwrotki „Mazurka Dąbrowskiego”.

/H. Jamróz/