Jak wygląda pokój Rydzusia? Na to pytanie odpowiedzieli uczniowie klasy piątej przygotowując makiety, a następnie opisując je z użyciem jak największej ilości przyimków. Zadanie w ramach akcji promującej czytelnictwo #cojaczytam i #wolnelektury
/A. Wnuk/