W tym roku szkolnym uczniowie klas IV- VII biorą udział w projekcie eTwinning, który polega na wymianie listów w języku angielskim z rówieśnikami z innych krajów. Co miesiąc piszemy listy na określony temat, np. zainteresowania, moja szkoła, obchodzone święta. Pierwsze listy zostały już przez nas przesłane, obejrzeliśmy również prace uczniów z Francji, Chorwacji i Norwegii. Okazało się, że choć dzieli nas wiele kilometrów, tak naprawdę jesteśmy do siebie podobni: lubimy podobna muzykę, potrawy oraz gry.
Dużo dowiedzieliśmy się o sobie nawzajem i mamy ochotę dowiedzieć się jeszcze więcej, dlatego zabieramy się do pisania prac na kolejny temat.
/B. Maj/