4 grudnia uczniowie klasy VII i VIII, wraz z opiekunami Panią Agnieszką Brzozowska i Panią Hiacyntą Jamróz – organizatorką wyjazdu, wzięli udział w wycieczce dydaktycznej do Powiatowego Urzędu Pracy w Mielcu. Celem spotkania było zapoznanie uczniów z metodami aktywnego poszukiwania pracy, możliwością zatrudnienia na rynku lokalnym, ofertami pracy oraz instytucjami wspierającymi osoby poszukujące pracy, a także rozmowa z doradcą zawodowym.
Uczniowie zwiedzili budynek urzędu, zapoznali się z funkcjonowaniem wybranych wydziałów oraz zostali zapoznani z formami pomocy, jakich udziela urząd osobom bezrobotnym.
Szczególnie interesujące okazało się spotkanie z doradcą zawodowym PUP – Panią Danutą Rusin. Na początku Pani Danuta przedstawiła uczniom, co po kolei powinni zrobić, aby rozsądnie podjąć ważną dla siebie decyzję dotyczącą wyboru swojej drogi zawodowej. Młodzież dowiedziała się także, co ma wpływ na wybór szkoły oraz jakie zalety ma nauka w liceum lub w technikum.
Wyjazd był ciekawym doświadczeniem i źródłem nowych informacji, które uczniowie będą mogli wykorzystać w przyszłości.
/H. Jamróz/