W bieżącym roku szkolnym Szkoła Podstawowa w Rydzowie wzbogaciła się o nowe sale przedszkolne.
We wtorek 10 grudnia nastąpiło ich uroczyste otwarcie. Była to niezwykle ważna i podniosła uroczystość, w której udział wzięli: Pan Józef Piątek – Wójt Gminy Mielec, Pan Tomasz Ortyl – zastępca Wójta, Pani Bożena Mazur – Sekretarz Gminy Mielec, Pani Barbara Szwakop – Kierownik Referatu Oświaty Gminy Mielec, Pan Piotr Gamracy – Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy, Pani Celina Szymańska – Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych, Pani Renata Gębarowska – Piwnica – Inspektor planowania i przygotowania do realizacji zadań inwestycyjnych, Pan Mirosław Jaworski – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Pan Damian Małek – Dyrektor Samorządowego Ośrodka Kultury i Sportu w Chorzelowie, Pani Anna Czerkies – emerytowana dyrektor Szkoły Podstawowej w Rydzowie, radni Gminy Mielec, dyrektorzy szkół Gminy Mielec, Rada Rodziców Szkoły, sołtysi wsi Ruda i Grzybów oraz Gminy Mielec, a także nauczyciele, rodzice i uczniowie.
Uroczystość rozpoczęła Pani Dyrektor Aleksandra Drozdowska witając przybyłych gości i dziękując wszystkim, którzy przyczynili się do pozyskania środków finansowych niezbędnych do wybudowania sal oraz tym, którzy byli aktywnie zaangażowani w ich budowę. Następnie głos zabrał Pan Józef Piątek Wójt Gminy Mielec, który podsumował wykonaną inwestycję i życzył uczniom, rodzicom, nauczycielom, aby nowe, piękne pomieszczenia służyły przez długie lata przyczyniając się do pomyślnego rozwoju najmłodszych. Na koniec emerytowana dyrektor szkoły – Pani Anna Czerkies przedstawiła rys historyczny zawierający starannie zebrane informacje dotyczące historii szkoły i jej dorobku.
Po oficjalnych wystąpieniach uczniowie klas II – III, przygotowani pod kierunkiem Pani Hiacynty Jamróz i Pani Aliny Pogody, zaprezentowali niezwykle ciekawe widowisko artystyczne pt. „Baśniowa kraina wyobraźni”, do którego scenografię wykonały Panie: Marta Zalot i Anna Surowiec. Były również pokazy tańca klasycznego i nowoczesnego dzieci uczęszczających na pozalekcyjne zajęcia taneczne prowadzone przez Panią Katarzynę Wołowiec, a Dziecięca Grupa Wokalna z Filii Samorządowego Ośrodka Kultury w Woli Mieleckiej, przygotowana przez Panią Karolinę Szymańską, uświetniła występ piosenkami estradowymi i świątecznymi.
Punktem kulminacyjnym uroczystości było przecięcie wstęgi przez: Pan Józefa Piątka, Pan Tomasza Ortyla, Panią Bożenę Mazur, Panią Aleksandrę Drozdowską oraz Panią Renatę Gębarowską – Piwnicę i poświęcenie nowych pomieszczeń przez Ks. Krzysztofa Rybskiego z parafii Książnice.
Po tym wydarzeniu każdy miał możliwość obejrzeć bogate i nowoczesne wyposażenie oddanych sal. Dzieci zaś spędziły ten czas na wspólnej zabawie z animatorami.
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rydzowie składa serdeczne podziękowania pracownikom administracji i obsługi oraz Rodzicom za pomoc w organizacji uroczystości oraz przygotowanie strojów dla małych aktorów – szczególne słowa wdzięczności skierowane są do Pani Małgorzaty Godek i do Pani Joanny Krakowskiej. Dziękuje za szczególne zaangażowanie i pomoc w organizacji uroczystości Panu Wójtowi Józefowi Piątkowi, Samorządowemu Ośrodkowi Kultury w Chorzelowie, Stowarzyszeniu „Futuris” oraz Radzie Rodziców naszej Szkoły.
/H. Jamróz/
Dzięki uprzejmość SOKiS w Chorzelowie zdjęcia z oddania sal dostępne pod linkiem: