W związku z feriami zimowymi otrzymaliśmy następujące materiały
informacyjno- edukacyjne z Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Mielcu.

ulotka_FERIE