Szanowni Rodzice,
w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem proszę o zapoznanie się z informacjami umieszczonymi na stronie Podkarpackiego Kuratora Oświaty w Rzeszowie związanych z w/w tematem

oraz z informacjami zamieszczonymi poniżej.

Bieżące komunikaty i  informacje można śledzić na stronie  Głównego Inspektoratu Sanitarnego:   https://gis.gov.pl/kategoria/aktualnosci/

W szkole podejmowane są działania dotyczące zapewnienia higienicznych i bezpiecznych warunków pobytu dzieci.

ZALECENIA_Koronawirus

plakat_Koronawirus