Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rydzowie informuje o rozpoczęciu rekrutacji do przedszkola i szkoły podstawowej.
Terminy rekrutacji i harmonogramy czynności w postępowaniu rekrutacyjnym:
1. do przedszkola i oddziału przedszkolnego: od 24 lutego 2020 r.

HARMONOGRAM CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM

24.02.2020 r. – 12.03.2020r. godz. 15.00
składanie wniosków o przyjęcie do oddziału przedszkolnego

13.03.2020 r. – 18.03.2020 r.
weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola

19.03.2020 r. godz.14.00
podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną
listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

20.03.2020 r.– 2.04.2020 r. godz.14.00
potwierdzenie przez rodzica kandydata
woli przyjęcia do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia 

3.04.2020 r. godz. 14.00
podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną
listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

2. do klasy I i pozostałych klas szkoły podstawowej: od 9 marca 2020 r.

HARMONOGRAM CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM DO KLASY I I POZOSTAŁYCH KLAS

9 – 20 marca 2020 r. godz. 14.00
złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej

23 marca – 6 kwietnia 2020 r.
weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej 

7 kwietnia 2020 r. godz. 9.00
podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną
listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. 

8 kwietnia – 20 kwietnia 2020 r. godz. 14.00
potwierdzenie przez rodzica kandydata
woli przyjęcia do klasy I i pozostałych klas w postaci pisemnego oświadczenia. 

22 kwietnia 2020 r. godz. 14.00
podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną
listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

Zgłoszenia rodziców do naszego Przedszkola i Szkoły Podstawowej będą przyjmowane w sekretariacie Szkoły Podstawowej w Rydzowie w godzinach od 8.00 do 14.00.
Dokumenty (
do pobrania) na kolejny rok szkolny będą dostępne od 10 lutego 2020 roku w zakładce Do pobrania na stronie internetowej  lub w sekretariacie szkoły.