Wychodząc naprzeciw potrzebom szkolnych administratorów oraz inspektorów ochrony danych, UODO przygotował specjalne opracowanie, które zawiera wstępne wskazówki, jak korzystając z metod nauczania online, dbać o bezpieczne przetwarzanie danych.

Materiał ten jest adresowany do dyrektorów szkół i nauczycieli, ale zawiera również informacje przydatne rodzicom i uczniom. Dzięki wsparciu Ministerstwa Edukacji Narodowej opracowanie to trafi do wszystkich szkół i placówek oświatowych.

Dane osobowe bezpieczne podczas zdalnego nauczania

Dobre praktyki pomagające zachować bezpieczeństwo danych podczas lekcji online