Wszystkie dzieci zostały zakwalifikowane do przyjęcia do Szkoły Podstawowej
w Rydzowie.
W związku z zagrożeniem epidemicznym prosimy Rodziców o przesyłanie w dniach 8 kwietnia – 20 kwietnia 2020 r.
drogą e-mailową (adres e-mail: szkolarydzow@wp.pl) dokumentu „Potwierdzenia woli przyjęcia dziecka do Szkoły Podstawowej” dostępnego na stronie naszej szkoły w zakładce Rekrutacja/ Do pobrania.