13 kwietnia to Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Jest to polskie święto państwowe uchwalone w 2007 roku przez Sejm Rzeczypospolitej, w celu oddania hołdu ofiarom zbrodni katyńskiej.

Tej nocy zgładzono wolność
W katyńskim lesie…
Zdradzieckim strzałem w czaszkę
Pokwitowano Wrzesień…
Związano z tyłu ręce,
By w obecności kata
Nie mogły się wznieść błagalnie
Do Boga i do świata.
(Konarski Feliks ,,Katyń”- fragment)

Terminem „zbrodnia katyńska” określa się wymordowanie wiosną 1940 r. przez NKWD prawie 22 tys. osób. Byli to polscy jeńcy wojenni transportowani pociągami z obozów do miejsc egzekucji: Katynia (obóz w Kozielsku), Kalinina (obóz w Ostaszkowie) i Charkowa (obóz w Starobielsku) oraz więźniowie wojskowi i cywile w różnych miejscach sowieckich republik ukraińskiej i białoruskiej. Zbrodni dokonywano na podstawie decyzji najwyższych sowieckich władz, czyli Biura Politycznego Wszechzwiązkowej Komunistycznej Partii (bolszewików) z 5 marca 1940 r.

Związek Radziecki przyznał się oficjalnie do popełnienia zbrodni dopiero po pięćdziesięciu latach od dokonania mordu tj. 13 kwietnia 1990 roku, kiedy to Michaił Gorbaczow przekazał prezydentowi Wojciechowi Jaruzelskiemu listy przewozowe NKWD z obozów w Kozielsku i Ostaszkowie oraz spis jeńców obozu w Starobielsku.

Wypadające w 2010 roku obchody 70. rocznicy zbrodni katyńskiej zostały tragicznie przerwane. 10 kwietnia samolot rządowy z prezydentem Polski Lechem Kaczyńskim na pokładzie, lecący na uroczyste obchody w Katyniurozbił się pod Smoleńskiem. Wszyscy zginęli na miejscu, a uroczystość została odwołana.
CZEŚĆ ICH PAMIĘCI!

/A. Gruszecka/