9 maja świętowaliśmy DZIEŃ UNII EUROPEJSKIEJ, który formalnie zwany jest DNIEM EUROPY. Funkcjonują dwie nazwy dla rozróżnienia z Dniem Europy, który obchodzony jest 5 maja przez kraje europejskie, które nie należą do Wspólnoty.

Dzień Unii Europejskiej obchodzony jest w rocznicę ustanowienia Planu Schumana. Dokładnie 70 lat temu, 9 maja 1950 roku, Robert Schuman – francuski Minister Spraw Zagranicznych – w Sali Zegarowej gmachu Ministerstwa przedstawił w imieniu francuskiego rządu Plan dla Europy.   Zaproponował, aby produkcją węgla i stali – surowców wykorzystywanych w trakcie przygotowań do wojny –zarządzać wspólnie, tak aby żadne państwo nie mogło w tajemnicy zbroić się przeciwko innym. Węgiel odgrywał wówczas taką rolę jak dzisiaj ropa naftowa i gaz ziemny, czyli był najważniejszym dostępnym źródłem energii. Na rezultaty Deklaracji Schumana nie trzeba było długo czekać. W 1952 r. powstała Europejska Wspólnota Węgla i Stali, z której wywodzi się obecna Unia Europejska. Została założona przez 6 sąsiadujących ze sobą państw: Belgię, Francję, Holandię, Luksemburg, Niemcy i Włochy. W 1957 r. powstała Europejska Wspólnota Gospodarcza oraz Euratom – podstawy funkcjonujących do dziś instytucji europejskich. Połączenie gospodarek zachodnioeuropejskich skutecznie zapobiegało wystąpieniu konfliktów zbrojnych. Wspólne interesy miały być tajemnicą sukcesu według zasady „Wartość Europy to Europa wartości”

W 2012 r. marzenie Schumana ziściło się bardziej, niż kiedykolwiek wcześniej. Unia Europejska i jej obywatele otrzymali bowiem Pokojową Nagrodę Nobla w uznaniu wysiłków na rzecz pokoju, pojednania, demokracji i praw człowieka na Starym Kontynencie.

Obecnie, do Unii Europejskiej należy 27 państw. Państw, które muszą nadal pamiętać jak bardzo aktualne są słowa Schumana: „Europa nie powstanie od razu ani w całości: będzie powstawała przez konkretne realizacje, tworząc najpierw rzeczywistą solidarność.”

/A. Gruszecka/