Fasola to bardzo przyjazna roślina do hodowania. Po pierwsze jest uczniom znana, ponieważ jedzą ją w sałatkach, zupie czy sosie. Po drugie rośnie szybko i pierwsze efekty zauważyć można już po godzinie. Warto opisać etapy rozwoju i budowę roślin, a także warunki niezbędne do życia. Uczniowie klasy drugiej mieli w kwietniu szczególne zadanie z edukacji przyrodniczej – hodowla fasoli. Celem tej pracy było poznanie: czynników potrzebnych do kiełkowania i wzrostu rośliny oraz etapów dojrzewania rośliny. Dzieci prowadziły hodowle przez około 2 tygodnie według zaprezentowanej im instrukcji. Cele pracy zostały osiągnięte. Uczniowie prowadzili proces badawczy. Potrafią założyć hodowlę roślin, znają czynniki wpływające na wzrost i rozwój roślin, zaobserwowane w życiu codziennym ( woda, światło, temperatura). Takie podsumowanie uporządkowuje słownictwo i utrwali wiadomości zdobyte w czasie obserwacji. Prawie  wszyscy wywiązali się znakomicie. Praca ta sprawiła dzieciom wiele radości.

/A. Pogoda/