PROTOKÓŁ
z przebiegu konkursu plastycznego „Mój wymarzony zawód” 

            Konkurs został ogłoszony w marcu 2020 roku przez Hiacyntę Jamróz – nauczycielkę doradztwa zawodowego w Szkole Podstawowej w Rydzowie. Konkurs adresowany był do uczniów oddziału przedszkolnego oraz klas I – VIII naszej szkoły i odbywał się w dwóch kategoriach:
a) Oddział przedszkolny i klasy I – III – praca plastyczna w formacie A3 lub A4 w dowolnie wybranej technice rysunkowej, graficznej, malarskiej przedstawiająca wymarzony zawód.
b) Klasy IV – VIII –plakat przedstawiający wizerunek i krótki opis wybranego zawodu wykonany dowolną techniką.

            Celem konkursu było: uwrażliwienie uczniów na potrzebę planowania przyszłości zawodowej; wdrażanie ich do otaczającej rzeczywistości i podejmowania świadomych decyzji życiowych, a także motywowanie do rozwoju uzdolnień twórczych.

            W zawiązku z panującą sytuacją epidemiczną dopiero 20 maja odbyło się posiedzenie komisji w składzie:

Sylwia Madycka – przewodnicząca komisji;
Alina Pogoda – członek komisji.

Na konkurs wpłynęło 8 prac w I kategorii i 1 praca w II kategorii. Jury postanowiło
w I kategorii przyznać następujące nagrody i wyróżnienia.

NAGRODY:

KONRAD BĄDZIELEWSKI

KAROLINA DYBSKA

KAROLINA MAKUCH

ANTONI PAWLICKI

 

WYRÓŻNIENIA:

JAKUB BIEDA

MICHALINA CZERKIES

JAKUB KUŚNIERZ

JULIA SIUDA

 

Zaś w II kategorii nagrodę otrzymała ZUZANNA KUŚNIERZ z klasy VII.

Jury i organizator gratulują Wszystkim Dzieciom i dziękują za wykonanie prac.

Posiedzenie komisji oceniającej konkursu plastycznego zakończono dokumentując je niniejszym protokołem.

/H. Jamróz/