Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej od 25 maja w szkołach odbywają się:
– zajęcia opiekuńczo – wychowawcze z elementami dydaktyki dla dzieci klas 1-3;
– konsultacje dla uczniów ósmych klas z przedmiotów egzaminacyjnych.
W naszej szkole, zgodnie z wytycznymi, w tym tygodniu obowiązuje następujący harmonogram konsultacji:
W godzinach 9.00 – 11.00:
Poniedziałek – matematyka
Środa – język angielski
Piątek – język polski.
Proszę uczniów ósmej klasy o indywidualny kontakt z nauczycielem danego przedmiotu i ustalenie zajęć. Podczas pierwszych konsultacji proszę Rodziców o przekazanie do dyrektora wypełnionych dokumentów: deklaracji i oświadczenia zgodnie z procedurami umieszczonymi wraz z załącznikami na stronie internetowej szkoły.