Uczniowie klas II – V, w ramach zajęć z edukacji informatycznej i informatyki, przygotowali prezenty dla swoich Mam z okazji Ich święta.
DOŁĄCZAMY SIĘ DO ŻYCZEŃ, WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO DROGIE MAMY!! 
/A. Drozdowska/