W związku z zaleceniami Ministra Edukacji Narodowej od dnia 01.06.2020 roku nasza palcówka uruchamia konsultacje dla uczniów kl. 4-8. Odbywać się codziennie w godzinach 9.00 – 11.00. Każdy uczeń, który chce skorzystać z konsultacji, przychodząc do szkoły przynosi wypełnioną i podpisaną deklarację (jednorazowo) oraz oświadczenia (za każdym razem) podpisane przez rodziców.
Na dwa dni przed wyznaczonym terminem zajęć uczeń powinien poinformować drogą elektroniczną o swojej obecności nauczyciela danego przedmiotu (na konsultacji z wybranego przedmiotu liczba uczniów nie może przekroczyć 12). Może także dołączyć informacje o zagadnieniach, z których oczekuje pomocy.
Szczegółowy harmonogram konsultacji, deklaracja oraz oświadczenie znajdują się poniżej.

HARMONOGRAM KONSULTACJI PRZEDMIOTOWYCH DLA UCZNIÓW KLAS IV-VIII

Deklaracja jednorazowa konsultacje SP Rydzów

Oświadczenia codzienne konsultacje SP Rydzów