W związku z czasem, który jest szczególnie poświęcony Rodzinie (Dzień Matki, Dzień Dziecka, Dzień Ojca) w dniach 1 czerwca – 5 czerwca uczniowie klasy III realizowali projekt edukacyjny „Moja Drużyna – Rodzina”. Jego celem było ukazanie wartości rodziny w życiu osobistym i społecznym człowieka, wzmacnianie prawidłowych relacji dziecka z rodziną, a także budzenie u uczniów poczucia przynależności do rodziny.
Na czym polegał projekt?
W ramach realizacji przez cały tydzień Uczniowie wspólnie z Rodzicami, Rodzeństwem: przygotowywali posiłki, wybierali się na spacery, przejażdżki rowerowe, poznawali informacje o swoich przodkach, „odkurzali” stare zdjęcia, ale także, w ramach XIX Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania, czytali wybrane przez siebie utwory literatury dziecięcej.

/H. Jamróz/