Od lutego do końca maja uczniowie klasy V w ramach lekcji geografii realizowali Projekt edukacyjny „Poznajemy Polskę” . Zadaniem uczniów było wcielenie się w role reporterów i  odbycie wirtualnej podróży, by odkryć nieznane piękno naszego kraju. Przez kolejne tygodnie  odwiedzali regiony geograficzne, a w nich różne miejscowości – te większe i mniejsze. Głównym celem projektu było wykonanie przez trzy zespoły uczniowskie prezentacji multimedialnych , albumów czy też quizów dotyczących historii oraz walorów przyrodniczych i  kulturowych wybranego miasta w  Polsce. Wykonując zadania projektowe w czasie zdalnej nauki uczniowie musieli nauczyć się planować własne działania i organizować współpracę z innymi. Ponadto uczniowie kształcili umiejętność samodzielnego wyszukiwania, selekcjonowania i krytycznego analizowania informacji dotyczących wybranego miejsca.  Rozwijali swoją wyobraźnię i wrażliwość na piękno i niepowtarzalność naszego kraju  ojczystego.

Bardzo serdecznie dziękuję uczniom klasy V za niezwykłe zaangażowanie w realizację zadań. Podziękowania należą się również Rodzicom uczniów realizujących projekt, którzy pomagali i wspierali swoje dzieci.

/A. Gruszecka/