Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rydzowie prosi o zgłaszanie uczniów którzy ze względu na pracę rodziców muszą uczęszczać na świetlicę szkolną. Wypełnioną kartę zapisu proszę dostarczyć do sekretariatu w godz.8.00 -12.00 do 1 września 2020 r. Ze względu na istniejącą sytuację epidemiologiczną prosimy o przemyślane decyzje.

W załączniku karta zapisu dziecka.

karta zgłoszenia na świetlicę 2020