Od 14 września, czyli najbliższego poniedziałku ODKRĘCAMY DLA MAI 🙂

Prosimy wszystkich Uczniów, Rodziców, Nauczycieli, Pracowników Niepedagogicznych o mobilizację i aktywne włączenie się w akcję zbiórki plastikowych nakrętek dla trzyletniej Mai Watracz z Mielca. Nie bądźmy obojętni na cierpienia tej małej, dzielnej WOJOWNICZKI! 🙂

Przyniesione nakrętki będziemy zbierać do specjalnie oznaczonych pojemników.

Więcej informacji na temat Mai można przeczytać pod linkiem: https://www.siepomaga.pl/maja-watracz?ts=adw-dynamic&fbclid=IwAR3o5MkwAUSK58gY9oNdxB7ZEHydN7h_vgtBS2BvjokXy_eHIsgcC-TtmN4