18 września 2020 roku w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Rydzowie w obecności Fryderyka Kapinosa – posła na Sejm RP, Józefa Piątka wójta Gminy Mielec, Tomasza Ortyla wicewójta Gminy Mielec, Bogdana Cygana przewodniczącego Rady Gminy Mielec, Renaty Gębarowskiej – Piwnica inspektora ds. przygotowania i realizacji inwestycji, ks. Krzysztofa Rybskiego księdza Parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Książnicach, Stanisława Bisowskiego – sołtysa wsi Rydzów i Aleksandry Drozdowskiej dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Rydzowie nastąpiło podsumowanie prac modernizacyjnych i remontowych na terenie obiektu i terenach przyległych.

W ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020 pozyskano dofinansowanie na położenie nawierzchni w postaci sztucznej trawy przy zewnętrznej siłowni. Dokonano nasadzeń obok ogrodzenia szkolnego.

Z Funduszu Sołeckiego wsi Rydzów dokonano zagospodarowania terenów wokół szkoły, ułożono kostkę brukową we wjazdowej części szkoły oraz zakupiono stojaki na rowery dla uczniów.

W ramach funduszy z Gminy Mielec wykonano prace remontowe. Zostały pomalowane korytarze szkolne, dwie sale lekcyjne, dzięki czemu wnętrze szkoły jest jaśniejsze, cieplejsze i nowocześniejsze. Zadbano również o modernizację lokalu pełniącego funkcję pomieszczenia gospodarczego – zakupiono tam nowe meble, lodówkę, jedna z sal lekcyjnych zyskała nowe meble. Ponadto prowadzone były prace związane min.: z wymianą oświetlenia na korytarzach szkolnych i w części sal lekcyjnych, zakładaniem osłon na grzejniki, wymianą balustrady na korytarzu szkolnym.

W nowo powstałym Przedszkolu oddziały przedszkolne zostały wyposażone w pomoce dydaktyczne. Sala komputerowa wzbogaciła się
o 15 laptopów –  5 zakupionych w ramach projektu Ministerstwa Edukacji Narodowej „zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacji”, 10 zakupionych ze środków Gminy Mielec.