25 września 2020 r. w naszej szkole obchodziliśmy Europejski Dzień Języków Obcych. Podczas tej imprezy uczniowie klasy IV śpiewali piosenkę „Panie Janie” w języku hiszpańskim, angielskim, niemieckim oraz francuskim. Brali również udział w dwóch konkursach. Pierwszy z nich polegał na zidentyfikowaniu języka, w którym śpiewana była piosenka z filmu „Kraina lodu”. Konkurs był wyzwaniem dla uczniów, ale zwycięstwo w tej potyczce przysporzyło dużo radości. Uczniowie klas IV-VIII wzięli również udział w „bieganym dyktandzie”, gdzie zadaniem pary uczniów było zanotować przygotowany tekst zgodnie z poprawnością ortograficzną. Ponadto, uczniowie klas VI-VIII zmierzyli się w quizie „Jaki to język?” oraz sprawdzili czy potrafią określić etymologię wybranych słów.
Natomiast podczas lekcji z języka niemieckiego uczniowie klas 7 i 8 rozwiązali quiz sprawdzający ich wiedzę o krajach niemieckojęzycznych. Wyniki były całkiem niezłe.
Celem obchodów Europejskiego Dnia Języków Obcych była popularyzacja wiedzy na temat różnych krajów oraz promowanie różnorodności językowej i kulturowej.
Europejski Dzień Języków Obcych to również symboliczna data rozpoczęcia międzynarodowego projektu eTwinning pt. „ Virtual Tour of Europe”. Uczniowie klasy VI odbywać będą wirtualną podróż po ośmiu krajach , podczas której przyjrzą się kulturze i obyczajom uczestników projektu .
Za pomocą platformy Twinspace uczniowie przedstawią zagranicznym rówieśnikom wybrane polskie atrakcje turystyczne czy osoby zasłużone dla naszej historii i kultury. W ten sposób partnerzy spróbują również przełamać stereotypy związane z poszczególnymi kulturami.
Trasę wirtualnej wycieczki uczniowie przemierzać będą pod opieką mgr Agnieszki Brzozowskiej.
/M. Miodunka – Kobiernik, A. Brzozowska, B. Maj/