2 października 2020 r. już po raz trzeci obchodziliśmy w naszej Szkole X Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia. Jest to międzynarodowa akcja, do której w tym roku zgłosiło się 5241 szkół z całego świata. Akcja ma na celu zachęcenie wszystkich do przypomnienia sobie tabliczki mnożenia, a także uświadomienie iż tabliczka mnożenia jest niezbędna w życiu codziennym.

W tym dniu w naszej szkole przeprowadzone zostały egzaminy z tabliczki mnożenia dla chętnych uczniów. Sprawdzanie swojej wiedzy odbywało się na kartce związanej z kodowaniem, tablicy interaktywnej oraz laptopach. Uczestnicy zostali nagrodzeni plakietkami oraz certyfikatami ze Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia.

Poprzez wspólną zabawę łączyliśmy się z ludźmi na całym świecie. Chcieliśmy w ten sposób propagować zasadność uczenia się tabliczki mnożenia, a także poznawania matematyki.

Obchody Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia wzbudziły w uczniach wiele pozytywnych emocji, obudziły chęć zdrowej rywalizacji.

Koordynatorem akcji jest Ilona Kuśmierz – Krawiec.

/I. Kuśmierz – Krawiec/