„Z rąk do rąk podajemy skromnej mądrości dar zwyczajny.”
Cz. Miłosz

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej składam Wszystkich Nauczycielom, Pracownikom Niepedagogicznym serdeczne podziękowania za poświęcenie i zaangażowanie w pracy z dziećmi i młodzieżą oraz wrażliwość na potrzeby młodych ludzi.

Jednocześnie życzę Państwu zdrowia, wielu satysfakcji z pracy, wytrwałości w pełnieniu swojej misji, sukcesów oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

Aleksandra Drozdowska
Dyrektor ZSP w Rydzowie