PROTOKÓŁ
z przebiegu konkursu profilaktycznego
ph. „Bezpieczny w szkole mimo COVID – 19”

Konkurs został ogłoszony we wrześniu 2020 roku przez Sylwię Madycką – pedagog i Hiacyntę Jamróz – nauczycielkę edukacji wczesnoszkolnej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Rydzowie. Konkurs adresowany był do uczniów klas
I – VIII naszej szkoły i odbywał się w dwóch kategoriach:
a) Klasy I – IV – praca plastyczna.
b) Klasy V – VIII – praca plastyczna z hasłem reklamowym lub wierszem.

Cele konkursu:

Zdobycie i poszerzenie przez dzieci i młodzież wiedzy na temat bezpieczeństwa w szkole w czasie pandemii.

Pokazanie rówieśnikom jak bezpiecznie zachowywać się w szkole i na co warto zwrócić uwagę, aby być zdrowym i żyć zdrowo.

Uświadomienie dzieciom i młodzieży jak ważne jest odpowiednie zachowanie w czasach zwiększonego ryzyka na choroby, które możemy zaliczyć do wczesnej profilaktyki.

Rozwijanie i pobudzenie wyobraźni oraz kreatywności twórczej.

Wykształcenie wśród dzieci zachowań asertywnych, koleżeństwa, współpracy, dobrej komunikacji, wrażliwość na krzywdę i zło oraz potrzeby drugiego człowieka.

Promowanie zdrowego stylu życia.

20 października odbyło się posiedzenie komisji w składzie:

Aleksandra Drozdowska – przewodnicząca komisji;
Sylwia Madycka – członek komisji;
Waldemar Ozga – członek komisji;
Katarzyna Olejarz – członek komisji.

Na konkurs wpłynęło 34 prace. Jury postanowiło w I kategorii przyznać trzy miejsca następującym uczniom:

I miejsce – Maria Krakowska

II miejsce – Jakub Kuśnierz

III miejsce – Justyna Krakowska

Zaś w II kategorii przyznać trzy miejsca następującym uczniom:

I miejsce – Milena Dabek

II miejsce – Anna Krakowska

III miejsce – Iwona Jurkowska

Jury i organizatorzy gratulują Wszystkim Dzieciom i dziękują za wykonanie prac.

Posiedzenie komisji oceniającej konkursu plastycznego zakończono dokumentując je niniejszym protokołem.

/H. Jamróz/