Zespół Szkolno – Przedszkolny w Rydzowie zdobył certyfikat „Szkoły w Chmurze”. Ten prestiżowy tytuł przyznawany jest placówkom edukacyjnym wykorzystującym pełen potencjał rozwiązań technologii chmurowych. Szkoły biorące udział w programie mają dostęp do najnowszego oprogramowania, które spełnia wszelkie normy bezpieczeństwa.

Wszyscy nauczyciele i uczniowie naszej szkoły mają dostęp do usługi Microsoft Office 365, dzięki czemu mogą korzystać z narzędzi do tworzenia dokumentów, prezentacji, wymieniać pocztę elektroniczną, czy składować pliki w będących współczesnym standardem technologiach chmurowych. Dzięki temu nasza szkoła nie tylko mogła szybko dostosować się do wymogów nauczania zdalnego, ale również wypracowuje nowe metody edukacji przyszłości.

Szkoła w Chmurze Microsoft to:

szkoła bazująca na technologii Microsoft, jednocześnie integrująca nowe modele uczenia się i nauczania, oraz sposoby komunikacji i współpracy pomiędzy nauczycielami, pracownikami, uczniami i rodzicami;

szkoła, w której kadra pedagogiczna odgrywa kluczową rolę i jest gotowa na doskonalenie warsztatu pracy z wykorzystaniem nowych technologii, a także ucząca, jak z tej technologii korzystać w procesie zdobywania wiedzy i kompetencji przez uczniów;

szkoła przygotowująca uczniów do aktywnego i mądrego wykorzystywania technologii na każdym etapie edukacji. To także szkoła, która koresponduje ze zmianami ekonomicznymi i społecznymi, a przez to przygotowuje swoich uczniów do aktywnego podejmowania wyzwań edukacyjnych i zawodowych po opuszczeniu szkoły.

Gratulacje od Microsoft