Już od kilku lat w naszej szkole Pan Jacek Czerkies – nauczyciel wychowania fizycznego realizuje program Szkolny Klub Sportowy. Program ten ma na celu umożliwienie podejmowania dodatkowej aktywności fizycznej realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole. SKS stanowi narzędzie stymulowania podejmowania aktywność fizyczną w czasie wolnym, nieobjętych regularnymi formami aktywności fizycznej.
Zajęcia prowadzone w ramach programu SKS odbywają się w wymiarze 2 razy w tygodniu, w 60-minutowych jednostkach treningowych, w grupach minimum 15 osobowych.