Już po raz kolejny nasza szkoła wzięła udział w akcji Szkoła pamięta. Jej celem jest zwrócenie uwagi młodych ludzi na potrzebę pielęgnowania pamięci o bohaterach naszej wolności, szczególnie tych, którzy są związani z historią danego miejsca, regionu, społeczności. Inicjatywa ta jest realizowana w okresie, w którym w sposób szczególny wspominamy zmarłych – zarówno naszych bliskich, jak i tych którzy zapisani są w historii – tej ogólnonarodowej i lokalnej. W ten sposób akcja nawiązuje do polskiej tradycji świąt zadusznych.
W ramach akcji nauczyciele wspólnie z uczniami podjęli następujące działania:
– zwiedzanie Rydzowa i zaznaczanie na planszy różnych obiektów oraz zaznajomienie z mapą Rydzowa;
– oglądanie filmów edukacyjnych dla dzieci o historii naszego kraju oraz o polskich symbolach narodowych;
– wykonanie pracy plastycznej pt. „Polska biało – czerwona” i stworzenie wystawy prac.
– wyjście na Mogiłę Nieznanego Żołnierza – porządkowanie miejsca pamięci, zapalenie zniczy, modlitwa;
– przygotowanie na lekcjach informatyki prezentacji multimedialnych dotyczących miejsc pamięci w Rydzowie;
– zorganizowanie na lekcji WOSu klasowego konkursu ph. „Ojczyzna Nasza i Jej Bohaterowie”;
– przygotowanie w ramach lekcji historii prac plastycznych nawiązujących do polskiej tradycji świąt zadusznych a także wykonanie licznych prezentacji multimedialnych poświęconych ważnym postaciom historycznym, m. in.: Janowi Pawłowi II czy Mikołajowi Kopernikowi.
/U. Aleksiej, H. Jamróz/