22 edycja Tygodnia Edukacji Globalnej odbędzie się od 16 do 20 listopada 2020 r. pod hasłem: „To nasz świat. Uczyńmy go lepszym!” Tegoroczne hasło odwołuje się do decyzyjności i sprawczości społeczeństwa.

Przypomina, że to my, mieszkańcy Ziemi, kształtujemy nasz wspólny świat. Każdy z nas może zrobić coś dobrego dla planety i ludzi, kierując się zasadą „Myśl globalnie – działaj lokalnie”.

Tydzień Edukacji Globalnej (TEG) to coroczne wydarzenie koordynowane przez Centrum Północ-Południe Rady Europy mające na celu zwrócenie uwagi społeczeństw Europy na funkcjonowanie współczesnego świata oraz konsekwencji, które niesie ze sobą globalizacja. Edukacja globalna, na którą składa się edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju, edukacja międzykulturowa, edukacja na rzecz praw człowieka i edukacja na rzecz pokoju, zwiększa świadomość ludzi na temat globalnych współzależności, przyczyn głównych problemów, z którymi mierzy się świat oraz wyzwań z nimi związanych. W konsekwencji wzbudza szacunek dla różnorodności i dostarcza umiejętności prowadzenia dialogu międzykulturowego, a także zachęca do zaangażowania się na rzecz zrównoważonego rozwoju.

TEG odnosi się do 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju, które zostały przyjęte przez Organizację Narodów Zjednoczonych w celu redukcji do 2030 największych, współczesnych, globalnych problemów: skrajnego ubóstwa, nierówności na świecie i postępujących zmian klimatu.

W obchody TEG mogą włączyć się wszyscy, którym zależy na losach świata, poprzez zrealizowanie akcji czy projektów edukacyjnych w swoim otoczeniu. Organizowane w ramach TEG wydarzenia są okazją do refleksji jak nasze zwyczaje i styl życia wpływają na resztę świata, a także poszukiwania i dzielenia się rozwiązaniami, które sprawią, by stał się on bardziej zrównoważony i sprawiedliwy dla wszystkich jego mieszkańców. Dlatego też i nasza szkoła włącza się w organizację Tygodnia Edukacji Globalnej. W klasach starszych zostaną przeprowadzone zajęcia w języku angielskim oraz zrealizowane zostaną treści korespondujące z TEG podczas doradztwa zawodowego. Dodatkowo dla klas IV-VIII ogłaszamy konkurs na prezentację multimedialną pt. „To nasz świat. Co możemy zrobić, żeby uczynić go lepszym?” (regulamin konkursu w osobnym pliku). Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie! Dla zwycięzców przewidziano atrakcyjne nagrody. 🙂

REGULAMIN KONKURSU

/M. Miodunka – Kobiernik/