W dniach od 16 do 20 listopada 2020 r. w naszej szkole obchodziliśmy Tydzień Edukacji Globalnej. W ramach obchodów tego tygodnia zostały przeprowadzone zajęcia z języka angielskiego w starszych klasach szkoły podstawowej nt . What do you know about water? (Co wiesz o wodzie?). Uczniowie skonfrontowali swoją wiedzę z rzeczywistymi danymi co do zasobów wody pitnej i jej dostępności w świecie. Mieli również szansę utrwalić zagadnienia leksykalne z obszaru liczebników i procentów. Podczas zajęć doradztwa zawodowego w klasie VII uczniowie zgłębiali swoje kompetencje, uzdolnienia i zainteresowania, szczególnie w obszarze przedmiotów ścisłych. Celem tych zajęć było skłonienie młodzieży do refleksji jak ich własny potencjał może mieć wpływ na losy środowiska lokalnego oraz szerszej społeczności. Treści Tygodnia Edukacji Globalnej zostały również zrealizowane w grupie starszych przedszkolaków. Pięcio- i sześciolatki poznawały zasady obiegu wody w przyrodzie, skąd bierze się deszcz, przygotowały plakat obrazujący prawidłowości obiegu wody w przyrodzie oraz nauczyły się piosenki “Rain, rain, go away”.

Warto podkreślić, iż uczniowie wykazują się sporą wiedzą nt. problemów globalnych, szczególnie dotyczących trudności z dostępem do pitnej wody, a wrażliwość na przyrodę u przedszkolaków napawa nadzieją na dobrą przyszłość dla naszej planety.

/M. Miodunka – Kobiernik/