Czytanie dziecku i czytanie przez dziecko to najskuteczniejszy sposób wychowania człowieka z wyobraźnią, samodzielnie myślącego i mądrego, który będzie umiał sobie radzić ze zmianami w życiu. Mądre książki przynoszą wzorce właściwych zachowań. Dzięki czytaniu i rozmowie o problemach, które porusza książka, dzieci uczą się odróżniania dobra od zła, rozwija się ich wrażliwość moralna. Potrafią wówczas zastanowić się nad konsekwencjami własnych słów i czynów.
Codzienne czytanie przez dzieci dla przyjemności zaspokaja wszystkie ich potrzeby emocjonalne, wspiera ich rozwój psychiczny, intelektualny i społeczny, jest najskuteczniejszą strategią wychowawczą a jednocześnie przynosi dziecku wielką radość i pozostawia niezapomniane wspomnienia, a czytane przez rodziców buduje z nimi więź.
Lata szkolne to dla każdego dziecka czas intensywnego poznawania świata, gromadzenia wiedzy, rozwijania i doskonalenia wielu umiejętności. Kluczowym narzędziem poznawczym, a zarazem warunkiem dobrego funkcjonowania w społeczeństwie jest język. Pozwala on myśleć, zadawać pytania, opisywać świat i wyrażać swe opinie.
Kierując się powyższymi przesłankami i wizją naszej szkoły, promującego wartości uniwersalne, jakie niesie ze sobą obcowanie z literaturą dziecięcą, w obecnym roku szkolnym klasa III wzięła udział w Ogólnopolskim projekcie czytelniczym „Czytam z klasą”. Uczniowie czytali i omawiali lekturę Astrid Lindgren „Dzieci z Bullerbyn”. W ramach projektu zostały przeprowadzone następujące działania – przygotowanie plakatu zachęcającego do przeczytania książki przez inne dzieci, przygotowanie kącika czytelniczego w domu, czytanie fragmentów lektury przez zaproszonego gościa- pani bibliotekarki,  malowanie portretów bohaterów lektury, projektowanie swojej własnej książki- po przeczytaniu każdego rozdziału uczniowie w swoich dodatkowych zeszytach zapisywali najciekawsze wg. nich zdarzenia oraz rysowali ilustrację. W ten sposób powstała ich pierwsza książka.

/A. Pogoda/