Na przełomie listopada i grudnia uczniowie klasy I realizowali program „Akademia Bezpiecznego Puchatka”. Głównym jego celem było wdrożenie uczniów do przestrzegania bezpieczeństwa na drodze, w szkole, domu, w Internecie.
Na podstawie proponowanych materiałów edukacyjnych Hiacynta Jamróz – wychowawczyni klasy I – przeprowadziła zajęcia, w trakcie których uczniowie uczyli się rozróżniać sytuacje właściwego i niewłaściwego zachowania oraz wykonywali zadania praktyczne.
Realizacja programu wspomagała kształtowanie u dzieci postaw odpowiedniego zachowania się w sytuacjach dla nich niecodziennych, trudnych oraz uczyła adekwatnej reakcji na zaistniałe zagrożenia życia codziennego. Uczestnictwo w tym programie wymagało od uczniów aktywności, zaangażowania i wykorzystywania zdobytej wiedzy w praktyce.
Program zakończył się wypełnieniem przez uczniów Testu Bezpieczeństwa i otrzymaniem przez szkołę Certyfikatu potwierdzającego udział w XII edycji w/w programu edukacyjnego.
/H. Jamróz/