W II semestrze roku szkolnego 2020/2021 klasa 6 uczestniczyć będzie w projekcie Ja w społeczeństwie. Jak mogę zmienić świat? w ramach programu Uniwersytet Dzieci w Klasie, który został objęty patronatem honorowym Ministerstwa Edukacji Narodowej. Projekt polega na realizacji 8 lekcji o tematyce społecznej.

Podczas zajęć uczniowie będą analizować takie wartości, jak: odpowiedzialność, tolerancja, czy wsparcie innych. Dzięki projektowi rozwiną wrażliwość na potrzeby wspólnoty lokalnej oraz znajomość powszechnie przyjętych zasad.

Uczniowie będą także budować postawę świadomego uczestnictwa i twórczego zaangażowania w życie społeczne. Lekcje realizowane będą w ramach godziny wychowawczej.

/A. Brzozowska/