Nasza szkoła po raz kolejny włączyła się w akcję MEN „Razem na Święta”. W ramach podziękowań za zaangażowanie otrzymaliśmy dyplom potwierdzający udział w w/w akcji.