14 grudnia na platformie YouTube oficjalnie zakończono i podsumowano działania w ramach projektu TEATR W SIECI/NATENCZAS, który Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie zrealizował ze szkołami z województwa podkarpackiego.
Działania były częścią programu „ Wsparcie szkół i placówek w zajęciach pozalekcyjnych w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19”, który był z inicjatywy Samorządu Województwa Podkarpackiego oraz Kuratorium Oświaty.
Nasza szkoła w ramach tego projektu zrealizowała dwa zadania:
– Teatr w domu- uczniowie obejrzeli przedstawienie teatralne pt: Sprawiedliwi. Historia rodziny Ulmów”.
– Warsztaty teatralne, czyli zajęcia, które były prowadzone wokół „Panny Młodej z Wesela”.
Projekt był realizowany od kwietnia do grudnia 2020 roku.

/U. Aleksiej/