W I semestrze roku szkolnego 2020/2021 uczniowie klasy I zrealizowali dwie lekcje w ramach ogólnopolskiej akcji edukacyjnej #DzieciUcząRodziców, której honorowy patronat objęło Ministerstwo Edukacji Narodowej.
Celem akcji jest zwiększenie świadomości o otaczającym nas świecie, a także zachęcenie dzieci do rozmowy z rodzicami na tematy poruszane podczas lekcji.
Temat pierwszych zajęć brzmiał: „Młody Patriota”. Podczas nich uczniowie przypomnieli sobie: symbole narodowe, „Katechizm polskiego dziecka”; dowiedzieli się kim byli ojcowie polskiej niepodległości oraz co to takiego patriotyzm.
Druga lekcja dotyczyła „Magicznego czasu” Świąt Bożego Narodzenia. Dzieci omawiały wtedy świąteczne tradycje, rozmawiały o pomaganiu, dzieleniu się z potrzebującymi.
Każdy z wymienionych tematów cieszył się dużym zainteresowaniem wśród uczniów.

/H. Jamróz/