27 stycznia, w rocznicę wyzwolenia niemieckiego obozu Auschwitz – Birkenau, na całym świecie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu (International Day of Commemoration in Memory of the Victims of the Holocaust). Święto to zostało uchwalone przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 2005 r., by zachować pamięć o Żydach pomordowanych w czasie II wojny światowej.
Obchody Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holocaustu na Podkarpaciu dotychczas były organizowane w kilkudziesięciu miastach i miejscowościach regionu. Podczas obchodów odbywały się modlitwy za pomordowanych Żydów, prelekcje, wykłady, sesje naukowe poświęcone stosunkom polsko-żydowskim, kulturze i zagładzie. Prezentowano pokazy filmowe, okolicznościowe wystawy oraz wspomnienia ocalałych świadków tamtych wydarzeń.
Wszystkie podejmowane inicjatywy były wyrazem głęboko zakorzenionego w naszej kulturze szacunku dla drugiego człowieka, cieszyły się dużym zainteresowaniem, także za granicą. Świadczy o tym liczba gości z zagranicy potomków ocalałych z Holocaustu i ich rodzin, którzy przybywali na Podkarpacie, aby uczestniczyć w obchodach.
W tym roku, ze względu na czas pandemii, zwracamy się do Państwa z apelem, aby zasadnicza formę tych obchodów było zapalenie symbolicznego znicza w poszczególnych miejscach związanych z Holocaustem na terenie całego województwa podkarpackiego.
Źródło: Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie.
/A. Gruszecka/