Dni Otwarte

w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Rydzowie

Zapraszamy Rodziców wraz z dziećmi na indywidualne zwiedzanie Przedszkola i Szkoły Podstawowej.

Ze względu na stan epidemiczny i obowiązek zachowania reżimu sanitarnego prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny w celu uzgodnienia dogodnego dla Państwa terminu spotkania. Na dzieci będą czekały liczne atrakcje.

Przedstawiamy kilka ważnych informacji:

 • Nasze Przedszkole czynne jest w godzinach od 6.00 do 16.00.

 • Godziny bezpłatne, w ramach których realizowana jest „Podstawa programowa wychowania przedszkolnego” obowiązują między 8.00 – 13.00. Rodzice płacą tylko za czas spędzony poza godzinami bezpłatnymi tj. 6.00 – 8.00 oraz 13.00 – 16.00. Wysokość opłaty to 1 zł za godzinę pobytu dziecka (poza godzinami 8.00 – 13.00).

 • Zapraszamy dzieci do dwóch grup wiekowych: 34 latków oraz 56 latków. Przyjmowane są już 2,5 latki.

 • Przedszkole ma bardzo dobre warunki lokalowe. Dwie przestronne, dobrze wyposażone w pomoce dydaktyczne sale z łazienkami i toaletami przystosowanymi do małych dzieci oraz duży, bezpieczny plac zabaw i siłownia zewnętrzna.

 • W przedszkolu organizowane są bezpłatne zajęcia dodatkowe takie jak:
  język angielski, terapia logopedyczna, terapia pedagogiczna, religia, zajęcia rytmiczne.

 • Dzieciom przebywającym w przedszkolu zapewniamy 4 posiłki: śniadanie, drugie śniadanie, obiad dwudaniowy i podwieczorek, natomiast uczniom szkoły: obiad
  i deser.

 • Każdy rodzic ma dostęp do e-Dziennika, przez co może na bieżąco monitorować pracę przedszkola i szkoły.

 • Świetlica szkolna zapewnia opiekę dla wszystkich dzieci w godzinach od 6.15 do 16.30.

 • Monitorowany budynek zapewnia bezpieczny pobyt na terenie placówki.

 • W Szkole Podstawowej prowadzone są dodatkowe zajęcia sportowe, szachowe, taneczne; organizowane są zielone szkoły.

 • Zespół Szkolno – Przedszkolny realizuje różne projekty i programy edukacyjne, programy profilaktyczne kształtujące m.in. postawy proekologiczne, prozdrowotne.

Szczegółowe informacje zawarte są na naszej stronie internetowej

http://rydzow33.ayz.pl/ i w sekretariacie szkoły: telefon: 17 5812544.

Aleksandra Drozdowska

dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Rydzowie