Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Rydzowie ogłasza rekrutację do klasy I na rok szkolny 2021/2022

Poniżej informacje o rekrutacji oraz wymagane dokumenty do pobrania (są one dostępne w zakładce Rekrutacja/ Do pobrania).

Dokumenty również można pobrać w sekretariacie szkoły w godzinach 8.00 – 13.00

Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły na podstawie zgłoszenia. Dzieci zamieszkałe poza obwodem przyjmowane są po wypełnieniu wniosku.

Zgodnie z ustawą Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016, kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.

 Dokumenty należy złożyć:

  1. Osobiście w sekretariacie szkoły,
  2. Drogą elektroniczną (skan lub zdjęcie ) na adres: szkolarydzow@wp.pl.
    W temacie należy podać – Rekrutacja kl. I oraz  imię i nazwisko dziecka.

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy

22.02.2021r – 5.03.2021r. godz. 14.00

złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej.

8.03.2021r – 12.03.2021r.

weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej.

15.03.2021r. godz. 9.00

podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną
listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

16.03.2021r – 25.03.2021r. godz. 14.00

potwierdzenie przez rodzica kandydata
woli przyjęcia do klasy I w postaci pisemnego oświadczenia.

26.03.2021r. godz. 14.00

podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną
listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym:

4.05.2021r – 7.05.2021r.  godz. 14.00

złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej.

10.05.2021r – 17.05.2021r.

weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej.

17.05.2021r. godz. 9.00

podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną
listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

18.05.2021r – 21.05.2021r. godz. 14.00

potwierdzenie przez rodzica kandydata
woli przyjęcia do klasy I w postaci pisemnego oświadczenia.

24.05.2021r. godz. 14.00

podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną
listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.