Uczniowie klasy IV w ramach godziny wychowawczej wzięli udział w lekcji on-line organizowanej przez program Bakcyl Bankowcy dla Edukacji Finansowej Młodzieży – Warszawski Instytut Bankowości. Lekcja prowadzona była przez Panią Monikę Jaworską eksperta bankowości na temat Bezpieczeństwo w Cyberprzestrzeni.
/I. Kuśmierz – Krawiec/