Uczniowie klasy I w ramach zajęć edukacji wczesnoszkolnej w ostatnim tygodniu realizowali tematykę związaną z przyrodą. Wpisała się ona również w działania w ramach realizacji projektu edukacyjnego EKO – SZKOŁA.
Podczas lekcji mówili o zanieczyszczeniach środowiska przyrodniczego, o znaczeniu wody dla ludzi, roślin i zwierząt. Ponadto poznali znaczenie słowa segregacja, obejrzeli filmy dotyczące właściwej segregacji śmieci, wykonywali ćwiczenia praktyczne. Wykazując się niesamowitą inwencją twórczą i nieograniczoną wyobraźnią, wykorzystując materiały z recyklingu, dzieci wytworzyły instrumenty muzyczne.
Zwieńczeniem tygodnia przyrodniczego był teatrzyk ekologiczny, który miejmy nadzieję przyczyni się do wyrobienia nawyków dbania przez uczniów o środowisko naturalne.
/H. Jamróz/