Dziękujemy Wszystkich, którzy włączyli się w akcję zbiórki darów dla zwierząt.
Przyniesione do szkoły koce, karmy zostały przekazane do schroniska „Czekadełko” w Wadowicach Górnych.