Zgodnie z nowym ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI I NAUKI z dnia 22 kwietnia 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
od 26 kwietnia uczniowie klas I – III z 11 województw (dotyczy to również naszego województwa) będą odbywać zajęcia w systemie hybrydowym.
Szczegóły dotyczące harmonogramu zajęć zostały wysłane do Rodziców za pośrednictwem dziennika elektronicznego.