Od dnia 4 maja  2021 r. uczniowie klas I – III rozpoczynają naukę w formie stacjonarnej zgodnie wewnętrznymi  procedurami  funkcjonowania szkoły w czasie pandemii COVID -19 – z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego wynikającego z wytycznych MEiN, GIS i MZ.

Zasady wchodzenia do budynku pozostają bez zmian.
Lekcje dla wszystkich klas odbywać się będą wg dotychczasowego tygodniowego planu zajęć.

Uczniowie  klas IV – VIII do 15 maja pozostają w trybie zdalnym nauczania. Zgodnie z wytycznymi MEiN do szkół powrócą w połowie maja w trybie hybrydowym – o szczegółach będziemy informować w późniejszym terminie.

Wszystkie informacje mogą także Państwo znaleźć na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/harmonogram-powrotu-uczniow-do-stacjonarnej-nauki-w-szkolach-i-placowkach.