30 kwietnia dzieci z naszego przedszkola uczciły Święto Konstytucji 3 Maja. Dzisiejszy dzień był okazją do rozmowy o patriotyzmie, o znaczeniu ojczyzny w naszym życiu i symbolach narodowych. Dzieci uczciły ten dzień recytując „Katechizm Młodego Polaka”. Wykonały też prace plastyczne w kolorach biało – czerwonych, nawiązując tematycznie do zbliżającego się Święta Flagi. Głównym celem dzisiejszych zajęć było wyrobienie wśród dzieci postaw szacunku do dziedzictwa kulturowego, historycznego i tradycji narodowych mających na celu poczucie przynależności narodowej.

/E. Stachurska/