W tym roku przypada 230 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja – pierwszej w Europie i drugiej na świecie (po konstytucji Stanów Zjednoczonych) spisanej konstytucji. Konstytucja 3 Maja została uchwalona przez Sejm Wielki 3 maja 1791 roku. Regulowała ona prawa i obowiązki ogółu mieszkańców oraz zasady organizacji władzy państwowej. Przekształcała państwo w monarchię konstytucyjną oraz wprowadzała zasadę trójpodziału władzy. Wyrazicielem suwerennej woli narodu miał być dwuizbowy Sejm.

Uczniowie klas IV – VIII na lekcjach historii „Konstytucja 3 maja historia prosto z Zamku” poznali i zrozumieli okoliczności powstania Konstytucji, poznali twórców tekstu Konstytucji. Klasy rozwiązywały zadania dotyczące wydarzeń sprzed 230 lat m.in. krzyżówki, rozpoznawały postacie z obrazu Jana Matejki pt. „Konstytucja 3 maja” oraz odpowiadały na pytania w Milionerach oczywiście na temat Konstytucji 3 maja.

/U. Aleksiej/