Uczniowie klasy VIII uczestniczyli w lekcji online na temat Twoje pieniądze zorganizowana przez Bakcyl Bankowcy dla Edukacji Finansowej Młodzieży. Dzięki lekcji przeprowadzonej przez eksperta bankowości Pana Piotra uczniowie dowiedzieli się: Co to jest pieniądz? Przychody i wydatki w życiu codziennym. W jaki sposób oszczędzać czy planować swoje wydatki.
/I. Kuśmierz – Krawiec/