Uczniowie klasy IV podczas godziny wychowawczej realizowali projekt pt. „Przedsiębiorczość. Jak zrealizować pomysł?” organizowany przez Uniwersytet dzieci wraz z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej. Dzięki zajęciem uczniowie dowiedzieli się jak uczyć się na własnych błędach, jak działać w zespole, jak zaplanować wycieczkę, jak tworzyć plan, czy wspólnie zapracować na sukces oraz poznali swoje mocne i słabe strony.

/I. Kuśmierz – Krawiec/