1 czerwca to święto wszystkich dzieci na całym świecie. Ten dzień w naszej szkole również upłynął w wyjątkowej atmosferze. Uczniowie klas I-III oraz IV-VIII wybrali się do kina Cinema 3D w Mielcu na seans filmowy „Kurdowie 2” oraz „Psy i koty 3: Łapa w łapę”. Celem wyjazdu było kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez aktywny odbiór sztuki filmowej, kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania się w miejscu publicznym jak i w środkach transportu. Integracja uczniów i wzmacnianie więzi koleżeńskich, a przede wszystkim dobra zabawa, czego nie brakowało nam przez cały seans.
Po skończonym seansie szczęśliwi i pełni wrażeń wróciliśmy do szkoły, gdzie czekały na nas pyszna i słodka niespodzianka ufundowana przez jednego z rodziców Pana Grzegorza Dragana w postaci lodów oraz gry i zabawy zorganizowane przez wychowawców klas.
To był wyjątkowy dzień, który dostarczył nam wiele pozytywnych wrażeń i dobrych emocji.
Wszystkim uczniom naszej szkoły życzymy, by każdy dzień był dla nich taki radosny jak Dzień Dziecka, a Radzie Rodziców dziękujemy za za sponsorowanie przejazdu autokarem i seansu kinowego.

/M. Zalot/